Jl. Pahlawan No. 25 A Pare kediri 24 Jam
rsameliapare@ymail.com (0354)394118

JADWAL POLIKLINIK

dr. IP Kusuma Yudasmara, Sp.OG senin 08:00 - 09:30
dr. IP Kusuma Yudasmara, Sp.OG senin 17:00 - 21:00
dr. IP Kusuma Yudasmara, Sp.OG selasa 08:00 - 09:30
dr. IP Kusuma Yudasmara, Sp.OG selasa 17:00 - 21:00
dr. Tony Widyanto, Sp.OG rabu 17:00 - 19:00
dr. Tony Widyanto, Sp.OG kamis 17:00 - 19:00
dr. Amelia Retnani, Sp.OG rabu 10:00 - 12:00
dr. Amelia Retnani, Sp.OG jumat 08:00 - 10:00
dr. Amelia Retnani, Sp.OG jumat 17:00 - 20:00
dr. Amelia Retnani, Sp.OG sabtu 08:00 - 11:00
dr. Maulana Syamsuri, Sp.OG kamis 12:30 - 13:30
dr. Harnowo Wilujeng, Sp.PD selasa 16:00 - 20:00
dr. Harnowo Wilujeng, Sp.PD kamis 16:00 - 20:00
dr. Harnowo Wilujeng, Sp.PD jumat 16:00 - 20:00
dr. Harnowo Wilujeng, Sp.PD sabtu 09:00 - 11:00
dr. Hendarto,Sp.PD selasa 08:00 - 10:00
dr. Hendarto,Sp.PD kamis 08:00 - 10:00
dr. Bambang U,Sp.A senin 08:00 - 10:00
dr. Bambang U,Sp.A selasa 08:00 - 10:00
dr. Bambang U,Sp.A rabu 08:00 - 10:00
dr. Bambang U,Sp.A kamis 08:00 - 10:00
dr. Bambang U,Sp.A jumat 08:00 - 10:00
dr. Bambang U,Sp.A sabtu 09:00 - 11:00
dr. Bambang U,Sp.A senin 16:00 - 18:00
dr. Bambang U,Sp.A rabu 16:00 - 18:00
dr. Bambang U,Sp.A jumat 16:00 - 18:00
dr. Tjoki M. Panggabean, Sp.KJ senin 16:00 - 18:00
dr. Tjoki M. Panggabean, Sp.KJ rabu 16:00 - 18:00
dr. Rudolf Rudi Budiantor, Sp.B kamis 16:00 - 18:00
dr. Rudolf Rudi Budiantor, Sp.B rabu 16:00 - 18:00
dr. Bagas Satrio Utomo, Sp.B senin 15:00 - 18:00
dr. Bagas Satrio Utomo, Sp.B selasa 15:00 - 18:00
dr. Bagas Satrio Utomo, Sp.B jumat 15:00 - 18:00
dr. Bagas Satrio Utomo, Sp.B sabtu 08:00 - 10:00
dr. H.Hermono T, Sp.M senin 08:00 - 09:00
dr. H.Hermono T, Sp.M rabu 08:00 - 09:00
dr. H.Hermono T, Sp.M selasa 08:00 - 09:00
dr. H.Hermono T, Sp.M kamis 08:00 - 09:00
dr. H.Hermono T, Sp.M jumat 08:00 - 09:00
dr. Freddy Margono, Sp.M rabu 18:00 - 20:00
dr. Freddy Margono, Sp.M senin 18:00 - 20:00
dr. Sukoco, Sp.N senin 16:00 - 18:00
dr. Sukoco, Sp.N rabu 16:00 - 18:00
dr. Sukoco, Sp.N jumat 16:00 - 18:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U senin 06:00 - 08:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U selasa 06:00 - 08:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U rabu 06:00 - 08:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U kamis 06:00 - 08:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U jumat 06:00 - 08:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U sabtu 06:00 - 08:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U senin 16:00 - 18:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U rabu 16:00 - 18:00
dr. Rudy Eka Arethusa Putra, Sp.U jumat 16:00 - 18:00
dr. Wirawan Prabowo, Sp.JP, FIHA senin 18:30 - 19:30
dr. Wirawan Prabowo, Sp.JP, FIHA selasa 18:30 - 19:30
dr. Wirawan Prabowo, Sp.JP, FIHA rabu 18:30 - 19:30
dr. Wirawan Prabowo, Sp.JP, FIHA kamis 18:30 - 19:30
dr. I Gusti Ketut P, Sp.THT selasa 16:00 - 17:00
dr. I Gusti Ketut P, Sp.THT jumat 16:00 - 17:00
drg. Ratna Ajeng Listiyani senin 08:00 - 14:00
drg. Ratna Ajeng Listiyani selasa 08:00 - 14:00
drg. Ratna Ajeng Listiyani rabu 08:00 - 14:00
drg. Ratna Ajeng Listiyani kamis 08:00 - 14:00
drg. Ratna Ajeng Listiyani jumat 08:00 - 14:00
drg. Ratna Ajeng Listiyani sabtu 08:00 - 14:00
dr. Gilang Kusdinar, Sp.PK senin 09:00 - 10:00
dr. Gilang Kusdinar, Sp.PK selasa 09:00 - 10:00
dr. Gilang Kusdinar, Sp.PK rabu 09:00 - 10:00
dr. Gilang Kusdinar, Sp.PK kamis 09:00 - 10:00
dr. Gilang Kusdinar, Sp.PK jumat 09:00 - 10:00
dr. Gilang Kusdinar, Sp.PK sabtu 09:00 - 10:00
dr. Bambang Sarwono, Sp.Rad senin 08:00 - 11:00
dr. Bambang Sarwono, Sp.Rad sabtu 08:00 - 11:00
dr. Bambang Sarwono, Sp.Rad senin 17:00 - 19:00
dr. Bambang Sarwono, Sp.Rad jumat 08:00 - 11:00
dr. S.E Fiqnasyani, Sp.DVE senin 09:00 - 12:00
dr. S.E Fiqnasyani, Sp.DVE selasa 09:00 - 12:00
dr. S.E Fiqnasyani, Sp.DVE rabu 09:00 - 12:00
dr. S.E Fiqnasyani, Sp.DVE kamis 09:00 - 12:00
dr. S.E Fiqnasyani, Sp.DVE jumat 09:00 - 12:00
drg.Herrina Firmantini, Sp.Perio selasa 16:00 - 18:00
drg.Herrina Firmantini, Sp.Perio kamis 16:00 - 18:00